Technické údaje


Tahokov je vyráběn dle DIN 791; 1. rozměr oka je rovnoběžný s 1. rozměrem formátu.

Lisované rošty jsou vyráběny dle DIN 24537, schodišťové stupně dle DIN 24531, 1. rozměr je nosný. 

Děrované plechy jsou vyráběny dle DIN 24041. 

Tahokovové podlahové rošty a stupně se používají převážně jako pochozí určené pro stavební nebo technologické části staveb, např. obslužné plošiny, chodníky plošin jeřábů, chodníky mostů a lávek, kryty kanálů, průlezů a šachet, protiskluzové rohože, ploty apod. dle stavebně technického osvědčení vydaného TZÚS Praha; ke stažení zde pro rošty a stupně.
1. rozměr oka rovnoběžný s 1. rozměrem formátu; výztužné pásky jsou orientovány dle požadavku zákazníka.